Czy usługę najmu powierzchni reklamowej należy oznaczyć GTU_12?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o. o. świadczy usługę najmu powierzchni reklamowej, miejsce na budynku, szybach autobusów, przęsła ogrodzenia, tablice reklamowe wolnostojące. W treści umowy zapisano, że tablice reklamowe o treści sprzecznej z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami nie mogą być eksponowane.

Czy w nowym JPK VAT usługę najmu powierzchni reklamowej oznaczyć GTU_12?

Na zlecenie klienta sklepu spożywczego pracownicy spółki - kierowcy autobusu udostępniają pasażerom gazetki promocyjne sklepu.

Czy ta usługa powinna być oznaczona GTU_12?

Na podstawie umowy zawartej z urzędem marszałkowskim, spółka otrzymuje dopłatę do sprzedanych biletów ulgowych - wartość brutto. W dniu otrzymania dopłaty na konto bankowe, spółka wystawia fakturę wewnętrzną w celu naliczenia VAT należnego od otrzymanej dopłaty.

Czy w JPK VAT pozycję oznaczyć symbolem ,,WEW"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX