Czy usługa księgowa świadczona w ramach podwykonawstwa mieści się w podklasie 82.11.Z, a przychody uzyskiwane z niej można... - OpenLEX

Czy usługa księgowa świadczona w ramach podwykonawstwa mieści się w podklasie 82.11.Z, a przychody uzyskiwane z niej można opodatkować 8,5% stawką ryczałtu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2019 r.

PYTANIE

Od dnia pierwszego stycznia na podstawie umowy o współpracy będę świadczył usługi dla Biura Rachunkowego, które jest spółką komandytową (zwany w umowie "Zamawiający"). Spółka komandytowa ma podpisane umowy z poszczególnymi klientami - podatnikami. Moja praca polegać będzie na wpisywaniu do systemu księgowego (programu komputerowego), danych (zdarzeń gospodarczych, faktur) wskazanych przez "Zamawiającego", które dotyczą jego klientów.

Czy wymieniona czynność wykonywana przeze mnie znajduje się w grupie 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Polskiej klasyfikacji Działalności? Czy można dla tej usługi zastosować stawkę ryczałtową w wysokości 8,5%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?