Czy urzędnik prostujący akt małżeństwa, powinien po jego sprostowaniu z urzędu, odpis skrócony aktu bezpłatnie przesłać osobie, która wcześniej za opłatą go pobrała?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba, której akt dotyczy pobiera w urzędzie stanu cywilnego 1 odpis skrócony aktu małżeństwa i płaci za niego 22 zł opłaty skarbowej. W domu zauważa, że w akcie, w nazwisku rodowym matki jest wpisane błędne nazwisko. W domu posiada swój akt urodzenia, w którym wszystko jest poprawne. Zgłasza telefonicznie w urzędzie stanu cywilnego 2, który sporządził akt małżeństwa z błędem, błąd w nazwisku matki, urzędnik sprawdza akta zbiorowe małżeństwa i stwierdza, że w aktach zbiorowych jest prawidłowe nazwisko a do aktu papierowego w księdze, a potem zmigrowano do SRP BUSC błędnie nazwisko rodowe matki (błąd urzędnika sporządzającego w księdze akt). Urzędnik informuje osobę, której akt dotyczy, że sprostuje z urzędu akt małżeństwa na podstawie akt zbiorowych i powiadomi małżonków i zamiarze sprostowania z urzędu aktu małżeństwa.

Czy urzędnik prostujący akt małżeństwa powinien po sprostowaniu z urzędu, odpis skrócony aktu bezpłatnie przesłać osobie, która go wcześniej na wniosek za opłatą pobrała (nie wykorzysta go ponieważ dane matki się nie zgadzają) czy znowu musi złożyć wniosek i uiścić opłatę skarbową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX