Czy urzędnik do spraw ochrony środowiska który poda się dobrowolnie karze grzywny z kodeksu karnego może dalej pracować na stanowisku urzędniczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Czy urzędnik do spraw ochrony środowiska który poda się dobrowolnie karze grzywny z art. 37a z ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) może dalej pracować na ww. stanowisku urzędniczym i czy widnieje w kartotece karnej przez rok czasu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access