Czy urząd może wziąć pod uwagę stan faktyczny tj. istniejącą drogę nie widniejącą w mpzp? - OpenLEX

Czy urząd może wziąć pod uwagę stan faktyczny tj. istniejącą drogę nie widniejącą w mpzp?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę na działce X, która według zapisów mpzp ma dojazd przez nieruchomości, które znajdują się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usług komercyjnych. Do drogi KD zapewniającej według planu obsługę komunikacyjną działki X do dojazd jest odległy i w obecnym stanie nie możliwy. Faktycznie działka X położona jest drodze pobudowanej na podstawie specustawy. Drogi tej nie ma w mpzp, a inwestor przedłożył do wniosku zgodę na zjazd od zarządy drogi.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym możliwe jest (zgodnie z przepisami) wydanie inwestorowi pozwolenia na budowę?

Czy urząd może, wykonując obowiązek wynikający z art. 35 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud., wziąć pod uwagę stan faktyczny tj. istniejącą drogę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX