Czy urząd może odmówić wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym rodzajów odpadów, których nie uwzględniono w decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka uzyskała decyzję środowiskową, w której określono rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku. Spółka chce uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w tym rodzajów odpadów, których nie uwzględniono w decyzji środowiskowej.

Czy urząd może odmówić wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwagi na tę niezgodność?

Jeśli tak, to czy konieczna w takim przypadku jest zmiana decyzji środowiskowej?

Jaka jest wówczas podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access