Czy urząd morski zwolniony jest z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy urząd morski zwolniony jest z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX