Czy urząd miejski ma obowiązki rejestracyjne w podatku akcyzowym z tytułu zużywania energii na własne potrzeby, lub sprzedaży energii innym podmiotom?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2021 r.

PYTANIE

Na budynkach Urzędu Miasta zainstalowane są panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Energia wyprodukowana przez panele zużywana jest w całości na potrzeby Urzędu Miejskiego. Ponadto, Urząd Miasta pobiera bardzo dużą ilość energii elektrycznej pobranej z sieci, a energia elektryczna wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne stanowi niewielki procent zapotrzebowania całego budynku. Dla przykładu w ubiegłym roku zapotrzebowanie roczne budynku wynosiło ok. 810 MWh, a szacowana roczna produkcja energii z instalacji PV ok. 44 MWh.

Czy Urząd Miasta jest zwolniony z akcyzy w świetle § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.06.2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego? Oraz czy najem powierzchni wraz z umożliwieniem korzystania z energii elektrycznej w budynkach urzędu miasta do których zainstalowany jest podlicznik energii elektrycznej na podstawie umów z przedsiębiorcami zobowiązuje urząd do rejestracji w CRPA i jednocześnie nakłada na niego obowiązek wyliczania i odprowadzania podatku akcyzowego od sprzedanej energii? Czy w rozumieniu przepisów podmiot ten powinien posiadać koncesje na sprzedaż energii elektrycznej? Czy umowy z tyt. sprzedaży energii elektrycznej należy rozpatrzyć jako sprzedaż z sieci, czy z fotowoltaiki czy może sprzedaż z obu źródeł? Jeżeli z obu źródeł to jak należałoby obliczyć sprzedaż energii przypadającą na panele fotowoltaiczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX