Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Siwińska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2007 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 162 k.p. na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być podzielony na części, przy czym jedna z takich części powinna obejmować nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. Argumentem przemawiającym za takim rozumieniem omawianego przepisu jest jego charakter ochronny. Chroni on bowiem cel urlopu wypoczynkowego i tym samym pracownika przed pozbawieniem go niezbędnego wypoczynku.

Czy wymóg powyższy dotyczy również pracownika zatrudnionego na czas określony (do 31 lipca 2007 r.)?

Posiada on urlop wypoczynkowy za rok 2007 w ilości 16 dni, tj. w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?