Czy urlop wychowawczy nauczycielki może się zakończyć ostatniego dnia sierpnia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka przebywała na urlopie rodzicielskim do połowy lutego. Do połowy kwietnia przebywa na urlopie uzupełniającym, następnie złożyła wniosek o urlop wychowawczy od 16 kwietnia 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Czy termin zakończenia urlopu wychowawczego jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access