Czy urbanista powinien przygotować decyzję odmawiającą wydania warunków zabudowy? - OpenLEX

Czy urbanista powinien przygotować decyzję odmawiającą wydania warunków zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urbanista przygotował projekt dwz, który w części opisowej kształtuje warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w pasie o szerokości 100 m od brzegu rzeki. Urbanista przygotował "pozytywną decyzję", wskazując w jej treści "na terenie ww. obszaru chronionego krajobrazu ustanowiono zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów, rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, za wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Działka w całości zawiera się w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej rzeki, co może mieć wpływ na planowaną inwestycję". Załącznik graficzny jest tak opracowany, że wskazuje, iż cała działka leży w ww. pasie. Legenda załącznika graficznego do projektu dwz stanowi "pas o szerokości 100 m od linii brzegowej rzeki z ustanowionym zakazem lokalizacji obiektów budowlanych". Autor pytania wskazuje, że części opisowa i graficzna projektu dwz jednoznacznie się wykluczają.

Czy jeśli prawidłowo opisany jest zakaz zabudowy, to czy urbanista nie powinien przygotować decyzji odmawiającej wydania warunków zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX