Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Cudzoziemiec (obywatel Ukrainy) przebywa w Polsce od lipca 2020 r. i posiada oświadczenie o powierzeniu pracy wykonywania pracy wpisane do rejestru oświadczeń oraz wizę D, gdzie cel wydania wizy 05A i paszport biometryczny. Wyżej wymienione oświadczenie obejmuje okres od 05.08.2020 do 31.10.2020 (tj. 88 dni). Okres pracy 88 dni na oświadczeniu to jedyny jaki został wykorzystany w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Cudzoziemiec pracuje na podstawie umowy o pracę.

1. Gdy minie okres, jakim objęte jest oświadczenie (tj. 31.10.2020), czy trzeba cudzoziemcowi wyrobić kolejne w ramach limitu 180 dni, czy może pracować dalej w ramach tarczy antykryzysowej bez oświadczenia, niejako na kontynuacji? Jeśli tak, na podstawie którego artykułu i czy taka praca wliczana jest do limitu 180 dni?

2. Czy w wyżej opisanej sytuacji podstawa pobytowa, czyli wiza, przedłuża się z automatu na podstawie tarczy antykryzysowej, czy cudzoziemiec po 31.10.2020 będzie przebywał na podstawie paszportu biometrycznego?

3. Zakładając, że oświadczenie i wiza przedłużają się z mocy prawa na podstawie tarczy antykryzysowej, to czy pracodawca powinien podpisać kolejną umowę z cudzoziemcem, czy trwająca umowa się przedłuża z mocy prawa? A jeśli powinien podpisać kolejną umowę, to jak określić datę zakończenia tej umowy?

4. Jeżeli pracodawca przedłuży umowę cudzoziemca w ramach tarczy antykryzysowej i ten cudzoziemiec wyjedzie z Polski np. w grudniu i będzie chciał wrócić w styczniu (będąc na urlopie bezpłatnym), a pracodawca złoży dla niego wniosek o zezwolenie typ A to czy będzie on mógł wrócić w styczniu i kontynuować pracę w okresie oczekiwania na wydanie decyzji? Czy aby wrócić będzie on musiał uzyskać nowy tytuł pobytowy oraz nowy tytuł do pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?