Czy upoważnienia i pełnomocnictwa należy powtórzyć jeżeli kierownik OPS został zatrudniony na czas nieokreślony po umowie na czas określony?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniony w wyniku naboru na czas określony miał udzielone pełnomocnictwa przez Wójta Gminy. Obecnie ta druga umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony.

Czy upoważnienia i pełnomocnictwa należy powtórzyć? Czy te udzielone zaraz po naborze zachowują ważność?

W pełnomocnictwach używamy klauzuli "Upoważnienie udzielone jest od dnia ................. 2020 roku do dnia cofnięcia upoważnienia jego zmiany lub rozwiązania stosunku pracy".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX