Czy upośledzenie umysłowe oraz mózgowe porażenie dziecięce kwalifikują, aby przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko ma upośledzenie umysłowe głębokie oraz mózgowe porażenie dziecięce.

Czy upośledzenie umysłowe oraz mózgowe porażenie dziecięce kwalifikują, aby przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX