Czy uposażenie żołnierza WOT wlicza się do dochodu w pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 kwietnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2022 r.

PYTANIE

Czy wynagrodzenie żołnierza WOT (Wojsk Obrony Terytorialnej), w tym uposażenie zasadnicze według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego wlicza się, czy też nie do dochodu wskazanego w katalogu art. 8 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dalej u.p.s.?

Art. 8 ust. 4 u.p.s. zawiera katalog świadczeń, których nie wlicza się do dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.s.

Czy pomimo braku w tym katalogu (art. 8 ust. 4 u.p.s.) wyraźnego wskazania uposażenia żołnierza WOT, można domniemywać, że dochód taki nie powinien zostać wliczony do dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 u.p.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX