Czy umowne wyłączenie rozdzielności majątkowej i przejście nieruchomości na jednego z małżonków ma skutki prawne wobec banku jako wierzyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy bank powinien podjąć jakieś kroki prawne w sytuacji, gdy małżonkowie - współkredytobiorcy już po podpisaniu umowy kredytowej i ustanowieniu hipoteki na współwłasności, podpisali rozdzielność majątkową, a nieruchomość, na której bank ma wpis hipoteczny stała się własnością tylko jednego współkredytobiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX