Czy umowę o kartę kredytową (kredyt odnawialny, limit w ROR) klient może wypowiedzieć w formie pisemnej, wysyłając oświadczenie... - OpenLEX

Czy umowę o kartę kredytową (kredyt odnawialny, limit w ROR) klient może wypowiedzieć w formie pisemnej, wysyłając oświadczenie (wypowiedzenie) do placówki banku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy umowę o kartę kredytową (kredyt odnawialny, limit w ROR) klient może wypowiedzieć w formie pisemnej, wysyłając oświadczenie (wypowiedzenie) do placówki banku? Czy bank może uznać za nieskuteczne przesłane pocztą wypowiedzenie umowy? Spotkaliśmy się z sytuacją, w której bank poinformował klienta, że wypowiedzenia umowy o kartę kred. może dokonać tylko osobiście w placówce banku lub telefonicznie. Regulaminy często nie określają sposobu złożenia wypowiedzenia lub wskazują tyko że musi to być forma pisemna. Np. Posiadacz karty ma prawo wypowiedzieć umowę, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia wpływu do banku pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. Co powinno zawierać pismo dot. wypowiedzenia umowy? Sytuacja dotyczy kredytobiorców, dla których warunkiem przyznania kredytu jest spłata i zamknięcie limitu, co często utrudniają banki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX