Czy umowa o zarządzanie PPK lub umowa o prowadzenie PPK wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy skarbnik powinien kontrasygnować umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK, zawieraną przez urząd gminy reprezentowany przez wójta?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access