Czy umowa o pracę z lekarzem rezydentem ulega przedłużeniu do dnia porodu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kociemba Alicja
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony na stanowisku lekarza rezydenta do 26. 03.2024 r. przedstawił zaświadczenie stwierdzające ciąże powyżej 3 miesiąca.

Czy pomimo zakończenia rezydentury należy przedłużyć tę umowę rezydencką do dnia porodu na tym samym stanowisku i z tym samym wynagrodzeniem?

Czy będzie dalej finansowana z budżetu państwa?

Czy w związku z zakończeniem rezydentury zawieramy drugą umowę do dnia porodu na stanowisku młodszego asystenta z wynagrodzeniem adekwatnym do posiadanych kwalifikacji?

Pracownik zatrudniony na stanowisku lekarza rezydenta przedstawiła zwolnienie lekarskie ZUS ZLA od 02.01.2024 r. do 15.03.2024 r. z powodu ciąży powyżej 3 miesiąca. Umowa o pracę z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, zawarta jest do 29 lutego 2024 r.

Czy rezydentura lekarza, a tym samym umowa z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas jej odbywania, ulegają zakończeniu z dniem 29 lutego 2024 r. czy powinna zostać przedłużona, i do kiedy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX