Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych. Złożona oferta opiewa na kwotę wyższą niż Zamawiający zabezpieczył na ten cel w budżecie miasta. W sposobie obliczenia ceny w SIWZ zawarty był następujący zapis: "Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych pozycji przesyłek wyszczególnionych w załączniku nr 5 mają charakter szacunkowy i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych ww. załączniku. Określone w nim rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy. W przypadku nadania przez Zamawiającego większej ilości przesyłek z danej kategorii, usługi te będą rozliczane według cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego. Podana cena w ofercie służy tylko do celów porównania i oceny ofert."

Czy w takim przypadku gdzie oferta zawiera wyższą kwotę, niż jest w budżecie można zawrzeć umowę z zapisem "Realizacja nastąpi do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta na 2014 r."?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację