Czy umowa dzierżawy zawarta między osobami fizycznymi spowoduje, że dzierżawca stanie się podatnikiem podatku rolnego, a jego budynki będą podlegały zwolnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 czerwca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2021 r.

PYTANIE

Podatnik w 2019 roku zbył grunty rolne w związku z przejściem na emeryturę KRUS. Zostawił sobie działkę rolną zabudowaną o powierzchni 0.43 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. 24.11.2021 r. br. roku Podatnik wydzierżawił Rolnikowi ww. działkę z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej. Wydzierżawiający złożył wniosek o wygaśnięcie obowiązku podatku od nieruchomości i zmianę formy opodatkowania na rolny i zwolnienia z opłat budynków gospodarczych.

Czy możliwe jest zastosowanie ww. wnioskowanych zmian? Czy można zwolnić Podatnika w tym przypadku od zapłaty podatku od budynków i zmienić stawki za grunty rolne tzn. ująć je w stawkach pow. 1ha?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX