Czy umorzona wierzytelność może stanowić koszt uzyskania przychodów? - OpenLEX

Czy umorzona wierzytelność może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka A posiadała należność od spółki B, która została zarachowana w przychodach należnych. W ramach uregulowania należności spółka B dokonała cesji swojej należności od trzeciego podmiotu (spółki C), na skutek czego spółka A stała się wierzycielem spółki C. Spółka A nie doczekała się zapłaty od spółki C i na mocy porozumienia, ze względu na złą kondycję finansową spółki C, dokonano umorzenia należności. Należność na dzień umorzenia nie była przedawniona.

Czy spółka A ma prawo ująć umorzoną spółce C należność w kosztach uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?