Czy umorzenie zobowiązań spółki jawnej będzie skutkować powstaniem przychodu koniecznego do opodatkowania? - OpenLEX

Czy umorzenie zobowiązań spółki jawnej będzie skutkować powstaniem przychodu koniecznego do opodatkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna rozliczająca się na Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów zawarła ugodę z Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym, który nabył wymagalne wierzytelności od banków z tytułu zaciągniętych przez spółkę kredytów obrotowego i overdraftu. Zgodnie z umową, jeżeli spółka w określonych w ugodzie terminach i kwotach spłaci należne zobowiązania, zostanie zwolniona przez wierzyciela z pozostałej części długu.

Czy takie zwolnienie będzie skutkować powstaniem przychodu koniecznego do opodatkowania? Jeżeli tak, to na kim będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku i z jakiego źródła? Czy podatek mają zapłacić wspólnicy spółki i wykazać jako przychód z prowadzonej działalności działalności gospodarczej (w spółce są opodatkowani podatkiem liniowym) czy wspólnicy jako osoby fizyczne powinni wykazać przychód z innych źródeł opodatkowany dopiero w składanym zeznaniu rocznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX