Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepis art. 15zzzg ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. - czy umorzenie należności na podstawie powyższego zapisu może dotyczyć również należności opłaconych przez najemcę bądź dzierżawcę, który wystąpił z wnioskiem i wykazał, że jego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19?

Najemcy opłacili należności w obawie przed odsetkami, natomiast wykazali spadek obrotów i złożyli wymagany wniosek.

Czy w takiej sytuacji można dokonać zwrotu należności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?