Czy umieszczenie trójki dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej jest wystarczającą informacją, że ich biologiczni rodzice mają ograniczoną lub są pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po wydaniu KDR dla rodziców i trójki dzieci do organu wpłynęła z urzędu informacja o umieszczeniu trójki dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej. Informację tę przekazał inny organ, w którym obecnie mieszkają dzieci i w którym rodzina zastępcza złożyła wniosek o KDR.

Mając na uwadze treść art. 4 ust. 3 ustawy o KDR, jak powinien postąpić organ w sprawie KDR w stosunku do rodziców dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej?

Czy organ może wezwać ich do przedłożenia postanowienia sądu o ograniczeniu/pozbawieniu ich władzy rodzicielskiej?

Jeżeli tak, to na podstawie jakiego przepisu ustawy i pod jakim rygorem?

Czy tylko można wysłać pismo formujące o prawie do posiadania karty zgodnie z art. 4 ust. 3?

Czy organ samodzielnie może uzyskać taką informację np. z PCPR?

Jeżeli tak, to na podstawie jakiego przepisu ustawy można wystąpić o udostępnienie takich danych (wniosek o udostępnienie danych osobowych)?

Czy umieszczenie trójki dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej jest wystarczającą informacją dla organu, że ich biologiczni rodzice mają ograniczoną lub są pozbawieni władzy rodzicielskiej i wyłącznie na tej podstawie można unieważnić im KDR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX