Czy ukraiński dyplom pracownika kwalifikowanego odpowiada dyplomowi uzyskanemu w Polsce?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik (Ukrainiec) przedłożył tłumaczenie dokumentu - Dyplom pracownika kwalifikowanego, z którego wynika, że ukończył Centrum Edukacji Zawodowo-Technicznej nr 1 m.Bohuslav, Obwodu Kijowskiego i zdobył kwalifikacje tynkarz glazurnik-płytkarz, malarz.

Czy takie wykształcenie odpowiada wykształceniu branżowemu zawodowemu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 u.s.o.?

Dodatkowo pracownik oświadczył na piśmie, że była to 3-letnia szkoła zawodowa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX