Czy Ukraince (status UKR) można przyznać zasiłek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75. roku życia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatelka Ukrainy (status UKR) ukończy 75 lat we wrześniu. Nie pobiera świadczeń z polskiego ZUS-u, więc nie przysługuje jej dodatek pielęgnacyjny. Otrzymuje świadczenie rentowe z Ukrainy w wysokości ok. 300 zł.

Czy Ukraince (status UKR) można przyznać zasiłek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75. roku życia?

Jeżeli tak, to czy od września, czy od października?

Czy powinna dołączyć do wniosku jakieś dodatkowe dokumenty oprócz dokumentu z PESEL UKR i oświadczenia o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX