Czy Ukraince będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy z zezwoleniem... - OpenLEX

Czy Ukraince będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy z zezwoleniem na pobyt czasowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatelka Ukrainy złożyła wniosek o świadczenie rodzicielskie, nie posiadała karty pobytu z dostępem do rynku pracy, w związku z tym zawiesiliśmy postępowanie. W dniu dzisiejszym dostarczyła kartę pobytu z dostępem do rynku pracy z zezwoleniem na pobyt czasowy oraz decyzję z art. 104, art. 158 ust. 1 pkt 1 art. 98 ust. 2, zezwolenie udzielono w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

Czy jako żona obywatela polskiego jest członkiem UE, czy powinniśmy przyznać świadczenie rodzicielskie, jak na decyzji nie ma wymaganych art. z ustawy o świadczenia rodzinnych?

Dziecko jest z małżeństwa i ma obywatelstwo polskie.

Czy sam fakt małżeństwa z obywatelem Polski i posiadanie karty z dostępem do rynku pracy i z wyżej wymienioną adnotacją pozwala na przyznanie świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX