Czy ukończenie szkoły zawodowej wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przedłożył świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej i świadectwa pracy za okres 8 lat.

Czy ukończenie szkoły zawodowej wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu?

Czy trzeba spełnić jakieś przesłanki?

Co należy rozumieć przez zapis: nie więcej jednak niż 3 lata (art. 155 par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy)?

Program nie liczy mi wymiaru urlopu w ilości 26 dni.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX