Czy udzielenie zamówienia innej jednostce organizacyjnej Urzędu Gminy wymaga przeprowadzenia postępowania na podstawie przepisów PZP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina, zawierając porozumienie ze spółką gminną, w której posiada 100% udziałów na wykonanie utrzymania terenów zieleni publicznej, które jako zadanie gminy zostało przekazane do realizacji ww. spółce i wpisane w statucie spółki udziela zamówienia publicznego, jeżeli z tego tytułu płaci spółce wynagrodzenia, a spółka obciąża gminę fakturami za realizację tego zadania?

Jeżeli tak, to czy możliwe jest w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek, udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 241 ust. 1 pkt 11 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX