Czy udzielenie dotacji po rozpoczęciu realizacji zadania to naruszenie dyscypliny finansów publicznych? - OpenLEX

Czy udzielenie dotacji po rozpoczęciu realizacji zadania to naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy naruszeniem dyscypliny finansów publicznych będzie przekazanie dotacji na realizację zadania publicznego "w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zadania"? Konkurs rozstrzygnięto w styczniu, zadanie będzie realizowane w sierpniu. Wzór umowy ramowej mówi o terminie przekazania środków - 30 dni od daty zawarcia umowy o realizację zadania publicznego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX