Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy aplikant radcowski zatrudniony na podstawie umowy o pracę i przebywający na zwolnieniu lekarskim może uczestniczyć w zajęciach związanych z realizacją toku nauczania w ramach aplikacji czy też stanowi to naruszenie warunków zwolnienia lekarskiego i jego niewłaściwe wykorzystanie (zwolnienie zawiera kod pozwalający choremu "chodzić")?

Jak sytuacja ta odnosi się do aplikanta radcowskiego przebywającego na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą?

Czy w takim wypadku możliwe jest uznanie udziału w zajęciach za zgodne ze zwolnieniem lekarskim, jeżeli lekarz prowadzący wystawi zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do takich czynności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?