Czy udostępnieniu jako informacje publiczne podlegają informacje odnośnie podatników, którym przysługują zwolnienia ustawowe oraz informacje o wysokości uiszczanych przez określone podmioty podatków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: 1. listy podmiotów uiszczających podatek od nieruchomości zajętych na cele kolejowe i na których znajduje się infrastruktura kolejowa na rzecz gminy w okresie od 1.01.2017 r. do 10.11.2020 r.; 2. wskazania wysokości uiszczonego podatku od nieruchomości zajętych na cele kolejowe i na których znajduje się infrastruktura kolejowa na rzecz gminy przez te podmioty w okresie od 1.01.2017 r. do 10.11.2020 r.; 3. wskazania listy podmiotów którym przysługuje zwolnienie od podatku od nieruchomości na rzecz gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Czy dane których żąda podlegają udostępnieniu w trybie u.d.i.p. czy podlegają ochronie ze względu na tajemnicę skarbową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX