Czy udostępnienie osobie, co do której nastąpiła adopcja pełna, dokumentacji medycznej biologicznego rodzica jest zgodne z prawem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dziecko, które zostało przysposobione (przysposobienie pełne) może wnosić o udostępnienie dokumentacji medycznej zmarłego rodzica biologicznego, jako osoba bliska (pokrewieństwo) na podstawie art. 26 ust 2 2 u.p.r. w zw. z art 3 ust. 1 pkt 2 u.p.r.?

Czy też przepis art. 121§ 3 k.r.o. - który stanowi, że w sytuacji przysposobienia ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego, wyłącza taką możliwość?

U.p.p. w definicji osoby bliskiej odnosi się wyłącznie do pokrewieństwa, przysposobienie nie zrywa zaś samej więzi biologicznej, ale oznacza niemożność korzystania z praw opartych na pokrewieństwie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX