Czy uczniowi który przeniósł się z innej szkoły w której realizował przedmiot zawodowy nie realizowany w obecnej szkole należy wpisać ten przedmiot na świadectwie ukończenia szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 2 lipca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Uczeń przeniósł się do naszej szkoły z innej szkoły rolniczej po klasie pierwszej czyli rozpoczął naukę w ZSCKR w drugiej klasie w tym samym zawodzie - technik rolnik. W swojej pierwszej szkole realizował przedmiot zawodowy: bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, który u nas nie jest realizowany (zagadnienia z bhp realizujemy w obrębie innych przedmiotów zawodowych).

Czy należy wpisać przedmiot na świadectwie ukończenia szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX