Czy uczennicy która otrzymała promocję do klasy programowo wyższej i wybrała dokumenty ze szkoły po zakończeniu roku szkolnego, należy wpisać datę i przyczynę opuszczenia szkoły zgodną ze stanem faktycznym

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uczennicy która otrzymała promocję do klasy programowo wyższej i wybrała dokumenty ze szkoły po zakończeniu roku szkolnego, należy wpisać datę i przyczynę opuszczenia szkoły zgodną ze stanem faktycznym, czy należy wpisać datę 31.08.2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX