Czy uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą, którego rodzice nie zgłosili dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnacji z udziału ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, musi uczestniczyć w tych zajęciach stacjonarnie w szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Balicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą, którego rodzice nie zgłosili dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnacji z udziału ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, musi uczestniczyć w tych zajęciach stacjonarnie w szkole? Czy w takiej sytuacji uczeń realizuje treści podstawy programowej tych zajęć samodzielnie w domu (jak ewentualnie odnotować ten fakt na świadectwie i w arkuszu ocen)? Czy dyrektor ma obowiązek zapewnić takiemu uczniowi możliwość uczestniczenia w zajęciach w szkole, jeśli rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji z udziału dziecka w tych zajęciach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX