Czy uczeń promowany do klasy V za granicą może zostać zapisany do klasy IV w polskiej szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń chce uczęszczać do szkoły podstawowej w Polsce. Rodzice przedstawili świadectwo promocji do klasy V, ale chcieliby aby uczęszczał do klasy IV z uwagi na różnice programowe.

Czy jest to możliwe w świetle obowiązującego prawa na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – dalej r.t.n.p.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access