Czy uczeń nieuczęszczający na religię może w e-dzienniku widnieć na zajęciach z religii na liście uczniów i być oznaczony jako zwolniony?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzic ucznia nieuczęszczającego na religię napisał skargę do dyrektora szkoły, iż w e-dzienniku uczeń widnieje na zajęciach z religii na liście uczniów i oznaczony jest jako zwolniony. Ponadto rodzic skarży się, iż otrzymuje poprzez e-dziennik wiadomości, które katecheta wysyła do całej społeczności szkolnej, np. w przypadku organizowanych jasełek, konkursów religijnych itd. rodzic stwierdza, iż szkoła narusza RODO (katecheta bezprawnie przetwarza dane tego ucznia). Czy rodzic ma rację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX