Czy uczeń może uzyskać stypendium naukowe i stypendium sportowe? - OpenLEX

Czy uczeń może uzyskać stypendium naukowe i stypendium sportowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uczniowi, który spełnił kryterium przyznania stypendium naukowego i kryterium stypendium sportowego, może otrzymać po 248 zł w ramach każdego ze stypendiów, tj. 496 zł razem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX