Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń przez sześć lat uczęszczał do szkoły w Belgii, gdzie uczył się języka francuskiego. W 2016 roku rozpoczął naukę w rejonowej sześcioklasowej szkole polskiej, gdzie językiem nauczanym był wyłącznie język angielski. Języka francuskiego uczył się nadal ale we własnym zakresie. Rodzice nie wystąpili do szkoły o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z języka francuskiego ponieważ uznali, że od 2017 roku rozpocznie on naukę w gimnazjum z językiem francuskim, a potem w tym języku będzie zdawać egzamin po gimnazjum. W 2017 roku zlikwidowano gimnazja i uczeń pozostał w szkole podstawowej ośmioklasowej z językiem angielskim i drugim językiem - językiem niemieckim i zgodnie z wolą rodziców uczył się obu tych języków, równolegle ucząc się we własnym zakresie języka francuskiego. Niestety rodzice ucznia nie wystąpili do szkoły o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z języka francuskiego w klasie siódmej. W 2019 roku ucznia czekają egzaminy po szkole podstawowej. Uczeń chciałby zdawać egzamin z języka francuskiego, gdyż język angielski i język niemiecki zna na znacznie niższym poziomie. Wyniki egzaminów brane są pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, a w roku gdzie do tych szkół pójdą dwa roczniki uzyskane przez ucznia wyniki będą miały duże znaczenie. Czy i na jakich zasadach można jeszcze, uwzględniając nieprzewidziane w dniu przyjmowania dziecka do szkoły zmiany w systemie oświaty, również dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów po szkole podstawowej, przeprowadzić dla ucznia egzamin klasyfikacyjny z tego przedmiotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?