Czy uczelnie wyższe mogą udostępniać ZUS informacje o studentach i absolwentach na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uczelnie wyższe nie mogą udostępniać ZUS informacji o studentach i byłych studentach na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych?

Dotąd taka praktyka była powszechna i nie kwestionowana przez prawników. W grudniu br. jednak WSA wydał wyrok w tej sprawie (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1FDC6275F3). Jak należy postąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX