Czy uchylić zasiłek stały, gdy kwota emerytury wynosi powyżej 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani ma przyznany zasiłek stały, równocześnie pobierając niską emeryturę. Dnia 07.03.2023 otrzymała decyzję o ponownym obliczeniu emerytury z FUS, z której wynika, że ma podwyższoną kwotę emerytury.

Prawo do wyższej emerytury ustalono od dnia 09.02.2023, decyzja z 22.02., a pierwsza wypłata z wyrównaniem od lutego dnia 10.03.2023 r.

Czy biorąc pod uwagę świadczenia emerytalne należne za miesiąc luty należy:

1. zbadać czy ta kwota (świadczeń ZUS za luty) przekroczy 10% kryterium w stosunku do ostatniego dochodu strony;

2. uchylić zasiłek stały od 09.02., ponieważ kwota świadczeń z ZUS (należnych za luty) przekracza kryterium dochodowe do przyznania zasiłku stałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX