Czy uchylić prawo do zasiłku okresowego i przyznać ponownie prawo do zasiłku okresowego z urzędu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba miała decyzją administracyjną przyznany zasiłek okresowy od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r. W dniu 27.02.2024 r. złożyła wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w PCPR. Należy zaznaczyć, iż zasiłek okresowy za miesiąc luty został wypłacony w dniu 20.02.2024 r.

W związku z powyższym organ powinien uchylić prawo do zasiłku okresowego od dnia 26.02.2024 r. (tj. data złożenia wniosku w PCPR) czy uchylić prawo do zasiłku okresowego od 01.03.2024 r. i przyznać prawo do zasiłku okresowego z urzędu od dnia 26.02.2024 r. czy od dnia 01.03.2024 r. do końca okresu zawieszenia postępowania o ustalenie prawa do zasiłku stałego (ponieważ nastąpiła fizyczna wypłata zasiłku okresowego za luty w dniu 20.02.2024 r.)?

Należy zaznaczyć, że osoba doręczyła orzeczenie 22 kwietnia 2024 r. gdzie ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 26.02.2024 r.

W związku z powyższym prawo do zasiłku stałego należy przyznać od dnia 01.03.2024 r. czy od 26.02.2024 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX