Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osobie przyznano świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. - otrzymała w trybie art. 13a ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) - u.p.p.w.d., informację o przyznaniu świadczenia. Po tym zgłasza, że jej mąż przebywa poza granicami kraju (koordynacja). Przebywa tam od kilku lat (wcześniej nie pobierała świadczenia wychowawczego). Przebywał więc w chwili ubiegania się o świadczenie wychowawcze.

Jaki tryb postępowania przyjąć:

1. uchylić na wniosek i za zgodą strony prawo do świadczenia wychowawczego?

Poinformować, że powinna jeszcze raz złożyć wniosek, podając dane co do przebywania męża za granicą.

2. wznowić postępowanie i uchylić prawo do świadczenia - ten tryb raczej odpada z uwagi na brak decyzji o przyznaniu i niewłaściwość organu do wydawania decyzji w związku z tym, że mąż przebywa za granicą w kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji?

3. wypłacać świadczenie i wystąpić do wojewody o stwierdzenie, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie (osoba nie chce, aby jej wypłacać świadczenie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?