Czy uchylić decyzję wydaną na podstawie przepisów covidowych i rozpatrywać nowy wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 5 sierpnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2023 r.

PYTANIE

Osoba pobierała świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą na podstawie orzeczenia Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ważnego do dnia 31.03.2023 r.

W kwietniu 2023 r. na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych OPS wydał decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 1 kwietnia 2023 r. do upływu 60 dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Po wydaniu decyzji, wnioskodawca w kwietniu 2023 r. złożył wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, załączając orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane w 2021 r.

Czy uchylić decyzję wydaną na podstawie przepisów covidowych i rozpatrywać nowy wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?

Czy rozpatrywać nowy wniosek bez uchylania decyzji wydanej na podstawie przepisów covidowych, zachowując ciągłość wypłaty?

Jak OPS powinien postąpić w ww. sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX