Czy uchylić decyzję o przyznaniu świadczeń z FA, a następnie orzec o nienależnie pobranym świadczeniu na podstawie art. 155 k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan ma przyznane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 roku. W miesiącu czerwcu po wypłacie funduszu przez tutejszy Ośrodek, Pan zwrócił świadczenia na nasz rachunek bankowy bez żadnych wyjaśnienia. W miesiącu lipcu zostało do pana wysłane wezwanie w celu wyjaśnienia powyższego zwrotu.

Jednocześnie za miesiąc lipiec również od nas wyszedł przelew, który również zwrócił. Dopiero dnia 02.08.2022 złożył oświadczenie, iż zwrócił świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec, ponieważ w tym czasie dostał alimenty od dłużniczki. Chce, abyśmy uchylili decyzję przyznającą fundusz, ponieważ już nie chce pobierać świadczeń (napisał oświadczenie, że prosi o uchylenie decyzji od miesiąca czerwca).

Czy uchylić decyzję z funduszu od miesiąca sierpnia (ponieważ nie możemy uchylić wstecz, tj. od czerwca)?

Ale co z tymi miesiącami czerwiec i lipiec, gdzie myśmy wypłacili, ale wierzyciel nam to zwrócił, czy zrobić na te miesiące decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach i odstąpić od zwrotu w sentencji decyzji, ponieważ zostało to już zwrócone?

Jak w takim przypadku postąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX