Czy uchwała na podstawie art. 6 ust. 2 u.u.c.p.g. dotyczyć będzie przedsiębiorców, którzy świadczą usługę odbioru nieczystości... - OpenLEX

Czy uchwała na podstawie art. 6 ust. 2 u.u.c.p.g. dotyczyć będzie przedsiębiorców, którzy świadczą usługę odbioru nieczystości ścieków za pomocą wozów asymilacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uchwała na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) – dalej u.u.c.p.g. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy dotyczyć będzie przedsiębiorców, którzy świadczą usługę odbioru nieczystości ścieków za pomocą wozów asymilacyjnych?

Czy jak w komentarzu LEX/el 2014 autorstwa Agaty Kosieradziej - Fedrczyk - bezpośrednim adresatem podjętej przez gminę uchwały są przedsiębiorcy prowadzący oczyszczalnie ścieków, a nie właściciele nieruchomości, korzystający z usług komunalnych oraz podmioty świadczące usługi odbioru odpadów i nieczystości ciekłych - czy przedsiębiorcy prowadzący oczyszczalnie ścieków, na której zlewane są ścieki?

Adresatem może być grupa przedsiębiorców zajmująca się transportem nieczystości ścieków.

Zapytanie dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców prowadzących oczyszczalnie, na której jest stacja zlewna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX