Czy ubezpieczona może zdecydować się zawiesić działalność w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, aby uniknąć opłacania składki zdrowotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba prowadząca działalność od 15.06.2020 do 30.06.2022 r. opłacała składki na ubezpieczenie społeczne z kodem 05 70 00. Od 1.07.2022 r. ubezpieczona jest zgłoszona z kodem 05 10 00, od 10.03.2022 do 17.10.2022 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z tytułu ciąży i pobierała zasiłek chorobowy. Od 18.10.2022 r. będzie pobierała zasiłek macierzyński/rodzicielski.

Czy ubezpieczona jest zobowiązana wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych/zdrowotnych i zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, a jeżeli tak to z jakim kodem?

Jak w takim razie sporządzić DRA za październik?

Czy ubezpieczona może zdecydować się zawiesić działalność w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, aby uniknąć opłacania składki zdrowotnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX