Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie transportu towarów wykupiła dla swoich pracowników (kierowców) polisę ubezpieczeniową podróży służbowych. Polisa zawarta jest na rok, płatna jednorazowo przez pracodawcę. Ubezpieczającym jest pracodawca, a ubezpieczonymi i uposażonymi pracownicy. Pracownicy są na polisie wymienieni z imienia i nazwiska, a składka jest skalkulowana z wyszczególnieniem za jednego pracownika bez podziału na zakresy ochrony ubezpieczeniowej. W zakres ochrony ubezpieczeniowej wchodzą: - koszty leczenia, hospitalizacji, leczenie ambulatoryjne, stomatologiczne, naprawy lub zakupu okularów, wózków inwalidzkich, naprawy protez, zakupu trumny lub urny, pogrzebu za granicą - koszty transportu - koszty ratownictwa i poszukiwania - koszty leczenia i transportu powstałe wskutek pandemii - koszty assistance, w tym: powiadomienie rodziny, gwarancja pokrycia kosztów leczenia, organizacja transportu, transportu do miejsca z którego podróż może być kontynuowana, transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej oraz osoby wezwanej do towarzyszenia, organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, przekazywanie pilnych informacji, pomoc finansowa – pożyczka zwrotna, pomoc w przypadku utraty przedmiotów osobistego użytku, organizacja i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu, pomoc prawna, pożyczka na kaucję, zwrot kosztów rozmów - NNW, w tym: świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci - koszty podróży osoby zastępującej pracownika - bagaż podręczny i powierzony - OC w życiu prywatnym, w tym: szkody na osobie i w mieniu.

Czy ww. polisa stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy?

Czy zawarcie polisy stanowi dla pracowników przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Jeżeli tak, to w którym momencie i w jakiej wysokości?

Czy pracodawca powinien z tego tytułu pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia pracowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?